0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
جهان به مرگ کاسترو عادت کرده بود
21

ترجمان علوم انسانی - جهان به مرگ کاسترو عادت کرده بود

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا و مظهرِ مبارزات مسلحانه در جهان سوم، در نودسالگی مرد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۰:۱۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
جهان به مرگ کاسترو عادت کرده بود
جهان به مرگ کاسترو عادت کرده بود