0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟
29

ترجمان علوم انسانی - کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
دولت رفاه، علی‌رغم اینکه به خوش‌بختیِ انسانیِ بیشتری می‌انجامد، همچنان مورد حمله قرار می‌گیرد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۳۵:۱۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟
کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟