0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است
56

ترجمان علوم انسانی - رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
بیان احساسات منفیِ شدیدْ اغلب زمانی موثرتر است که خیلی واضح توصیف نشوند

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است