0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است
56

ترجمان علوم انسانی - رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
بیان احساسات منفیِ شدیدْ اغلب زمانی موثرتر است که خیلی واضح توصیف نشوند

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۰:۲۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است
رفتاری که از فحش‌دادن هم آزاردهنده‌تر است