0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟
75

ترجمان علوم انسانی - تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
سرزنش قربانیان راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی امورِ غیرقابل‌تصور می‌تواند برای خودِ شما اتفاق بیفتد

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۲۰:۴۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟
تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟