0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
حقیقت را دوست داریم، اما دروغ را بیشتر
171

ترجمان علوم انسانی - حقیقت را دوست داریم، اما دروغ را بیشتر

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
دروغ اگر دروغ باشد، فوراً در کنج ذهن شنونده جا خوش می‌کند. پس از چند لحظه، چند روز، یا حتی چند سال، نوبت به این می‌رسد که فرد بیچاره ترمزدستی را بکشد و درباره درستی باور خود کمی بیندیشد. روان‌شناسانِ بسیاری در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال این توقف و اندیشیدن خیلی کم است. کافی است دروغی بشنویم و رسانه‌ها هم چندبار در گوشمان زمزمه‌اش کنند تا درعمل تمام راه‌های نجات از آن دروغ بر رویمان بسته شود.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۳:۱۳

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
حقیقت را دوست داریم، اما دروغ را بیشتر
حقیقت را دوست داریم، اما دروغ را بیشتر