0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
بطالت را دوست دارم ولی انتظارکشیدن را نه
197

ترجمان علوم انسانی - بطالت را دوست دارم ولی انتظارکشیدن را نه

راوی:

کانال:
ترجمان علوم انسانی

درباره این اپیزود
فرض کنید باید در هفته چهل‌ساعت کار کنید. بسته به کارفرما و جایگاه شغلی‌ای که دارید، چند حالت برایتان پیش می‌آید: یا باید همه چهل ساعت را با جدیت و دقت کار کنید، که بد به حالتان. یا می‌توانید سی ساعت کار کنید و ده ساعت را به بطالت بگذرانید که در این صورت وضعتان بد نیست، یا آنکه سی ساعت را به بطالت می‌گذرانید و ده ساعت کار می‌کنید که اگر چنین است، احسنت بر شما.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۲:۲۸

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
بطالت را دوست دارم ولی انتظارکشیدن را نه
بطالت را دوست دارم ولی انتظارکشیدن را نه