0
Chenin Shod | چنین شد

Chenin Shod | چنین شد

Hossein Sobhani
فارسی
پادکست چنین شد روایت‌هایی‌ست مستند از آدم‌ها و مکان‌ها و وقایع و فرهنگ‌هایی که قصه‌های شنیدنی دارند.

17 اپیزود

17 اپیزود

یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش سوم)
یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش سوم)
85896:00:00
02 خرداد 1402
17
یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش دوم)
یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش دوم)
128376:00:00
26 اردیبهشت 1402
16
یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش اول)
یازدهم: مبارزان راه آزادی (بخش اول)
108312:00:00
19 اردیبهشت 1402
15
دهم: ملک‌الشعرای بهار؛ شاعر آزادی
دهم: ملک‌الشعرای بهار؛ شاعر آزادی
116952:00:00
09 بهمن 1401
14
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش سوم)
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش سوم)
105744:00:00
07 مرداد 1401
13
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش دوم)
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش دوم)
109464:00:00
31 تیر 1401
12
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش اول)
نهم: زنی تنها؛ زندگی و شعر فروغ فرخزاد (بخش اول)
112440:00:00
24 تیر 1401
11
نامه دوم: از نیما یوشیج به همسرش عالیه جهانگیر
نامه دوم: از نیما یوشیج به همسرش عالیه جهانگیر
11040:00:00
01 فروردین 1401
10
هشتم: جراید نسوان، اولین روزنامه‌های زنان در ایران
هشتم: جراید نسوان، اولین روزنامه‌های زنان در ایران
75144:00:00
09 بهمن 1400
9
هفتم: کمال الملک، زندگی در پرده
هفتم: کمال الملک، زندگی در پرده
100824:00:00
27 آذر 1400
8
نامه اول: از میرزا ابو�القاسم قائم مقام فراهانی به یک دوست
نامه اول: از میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی به یک دوست
5904:00:00
01 تیر 1400
7
پنجم: بی بی خانم استرآبادی و جنبش حقوق زنان در دوره‌ی قاجار
پنجم: بی بی خانم استرآبادی و جنبش حقوق زنان در دوره‌ی قاجار
77736:00:00
14 خرداد 1400
6