0
رادیوگیک / radiogeek

رادیوگیک / radiogeek

Jadi
فارسی
رادیوگیک / تقاطع تکنولوژی و جامعه و البته خیلی چیزهای دیگه. از جوراب شلواری تا شماره های ویژه

153 اپیزود

153 اپیزود

فصل 1

رادیوجادی - شماره ۱۵۵ - دکون فضایی
رادیوجادی - شماره ۱۵۵ - دکون فضایی
01:05:20
03 مهر 1402
153
رادیو جادی - شماره ۱۵۴ - حالا که طوری نشده
رادیو جادی - شماره ۱۵۴ - حالا که طوری نشده
00:47:22
14 شهریور 1402
152
رادیوجادی ۱۵۲ - کونگ‌فوی کوین میتنیک از همه بهتره
رادیوجادی ۱۵۲ - کونگ‌فوی کوین میتنیک از همه بهتره
00:44:15
03 مرداد 1402
151
رادیو جادی ۱۵۲ - بیلاخ هم قبوله
رادیو جادی ۱۵۲ - بیلاخ هم قبوله
01:09:20
19 تیر 1402
150
رادیوگیک ۱۵۰ - آرم کوانتومی
رادیوگیک ۱۵۰ - آرم کوانتومی
00:48:01
01 تیر 1402
149
رادیوگیک ۱۴۹ - در آستانه انقراض
رادیوگیک ۱۴۹ - در آستانه انقراض
00:46:24
16 خرداد 1402
148
رادیوگیک ۱۴۸ - همه جا نشتی داره
رادیوگیک ۱۴۸ - همه جا نشتی داره
00:52:35
26 اردیبهشت 1402
147
رادیوگیک - شماره ۱۴۷ - چت چی پی تی
رادیوگیک - شماره ۱۴۷ - چت چی پی تی
00:53:52
17 اسفند 1401
146
رادیوگیک ۱۴۶ - من که بهتون گفته بودم
رادیوگیک ۱۴۶ - من که بهتون گفته بودم
00:59:14
07 شهریور 1401
145
رادیو جادی ۱۴۵ - سایه
رادیو جادی ۱۴۵ - سایه
01:06:16
20 مرداد 1401
144
رادیوگیک - شماره ۱۴۴ - سلام بچه‌های تو خونه
رادیوگیک - شماره ۱۴۴ - سلام بچه‌های تو خونه
00:47:09
02 مرداد 1401
143
رادیوگیک ۱۴۳ - عاشقتم
رادیوگیک ۱۴۳ - عاشقتم
00:54:48
12 تیر 1401
142