0
رواق / Ravaq

رواق / Ravaq

Farzin Ranjbar
فارسی
می‌ترسید بی‌آنکه بداند می‌ترسد. غمگین بود بی‌آنکه بداند از چه. می‌خواست برود، بی‌آنکه بداند به کجا. دلتنگ بود، بی‌آنکه بداند برای که. _ پادکست رواق با رویکردی روانشناختی به اگزیستانسیالیسم می‌پردازه و ساده‌تر از اسمش، ریشه‌ی بسیاری از احساسات عمیق آدمی رو واکاوی می‌کنه، غمها، ترسها، آرزوها. هدف رواق کشفِ فردیِ مخاطبان از ابعادِ زیستِ اصیله و من با تکیه بر آثار اروین یالوم، در این مکاشفه همراه شما هستم. _ من فرزین رنجبر هستم.

105 اپیزود

105 اپیزود

اطلاعیه‌ی هفتم
اطلاعیه‌ی هفتم
7920:00:00
09 مهر 1401
104
اطلاعیه‌ی ششم
اطلاعیه‌ی ششم
2880:00:00
20 آذر 1400
103
راغ ادبی چهارم: ۵_ جنگ سرد
راغ ادبی چهارم: ۵_ جنگ سرد
45360:00:00
13 آذر 1400
102
راغ ادبی چهارم: ۴_ آواز چکاوک
راغ ادبی چهارم: ۴_ آواز چکاوک
40848:00:00
06 آذر 1400
101
راغ ادبی چهارم: ۳_ سایه
راغ ادبی چهارم: ۳_ سایه
00:28:43
29 آبان 1400
100
راغ ادبی چهارم: ۲_ سهراب
راغ ادبی چهارم: ۲_ سهراب
42600:00:00
22 آبان 1400
99
راغ ادبی چهارم: ۱_ قهرمان
راغ ادبی چهارم: ۱_ قهرمان
40080:00:00
15 آبان 1400
98
اطلاعیه‌ی پنجم
اطلاعیه‌ی پنجم
13344:00:00
30 مرداد 1400
97
اسپین‌آف دوم: اپیزود هژدهم
اسپین‌آف دوم: اپیزود هژدهم
44256:00:00
08 خرداد 1400
96
اسپین‌آف دوم: اپیزود هفدهم
اسپین‌آف دوم: اپیزود هفدهم
42576:00:00
05 خرداد 1400
95
اسپین‌آف دوم: اپیزود شانزدهم
اسپین‌آف دوم: اپیزود شانزدهم
47328:00:00
03 خرداد 1400
94
اسپین‌آف دوم: اپیزود پانزدهم
اسپین‌آف دوم: اپیزود پانزدهم
40272:00:00
01 خرداد 1400
93