0
Nabard Podcast | پادکست نبرد

Nabard Podcast | پادکست نبرد

Nabardpodcast
انگلیسی
داستان نبرد برندهاروایت نبرد کسب و کارهای کوچک و بزرگ، دیجیتال و سنتی و اشتباهات و استراتژی‌های مهمی که باعث تغییرات بزرگ دنیای آن‌ها می‌شود. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

26 اپیزود

26 اپیزود

فصل 3

S03E07 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت هفتم)
S03E07 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت هفتم)
00:48:45
13 بهمن 1400
26
S03E06 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت ششم)
S03E06 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت ششم)
00:36:24
13 بهمن 1400
25
S03E05 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت پنجم)
S03E05 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت پنجم)
00:57:35
13 بهمن 1400
24
S03E04 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت چهارم)
S03E04 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت چهارم)
00:48:09
13 بهمن 1400
23
S03E03 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت سوم)
S03E03 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت سوم)
00:40:59
13 بهمن 1400
22
S03E02 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت دوم)
S03E02 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت دوم)
00:56:25
13 بهمن 1400
21
S03E01 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت اول)
S03E01 - گفتگو با محمدرضا شعبانعلی (قسمت اول)
00:46:16
13 بهمن 1400
20

فصل 2

S02E06 - مصاحبه با سهیل اعرابی (آینده صنعت خودروسازی)
S02E06 - مصاحبه با سهیل اعرابی (آینده صنعت خودروسازی)
00:46:43
11 تیر 1400
19
S02E05 - مصاحبه با فرهاد کاشانی (تحول تسلا در صنعت خودروسازی)
S02E05 - مصاحبه با فرهاد کاشانی (تحول تسلا در صنعت خودروسازی)
00:34:05
11 تیر 1400
18
S02E04 - انتقام خودروهای برقی
S02E04 - انتقام خودروهای برقی
00:29:58
11 تیر 1400
17
S02E03 - طرح بزرگ ماسک
S02E03 - طرح بزرگ ماسک
00:24:19
11 تیر 1400
16
S02E02 - قهرمان بنزینی
S02E02 - قهرمان بنزینی
00:21:09
11 تیر 1400
15