0
*description*-معرفی و روایت خلاصه از کتب حوزه پایداری -اولین پادکست معرفی کتب پایداری -یک الی دو هفته درمیان جمعه ها*description*
پادکست پایداری PAYDARIPODCAST

پادکست پایداری PAYDARIPODCAST

امیرحسین حیرانیان
فارسی
-معرفی و روایت خلاصه از کتب حوزه پایداری -اولین پادکست معرفی کتب پایداری -یک الی دو هفته درمیان جمعه ها

10 اپیزود

10 اپیزود

قسمت ده(حوض خون)
قسمت ده(حوض خون)
01:03:11
24 تیر 1401
10
قسمت نه(من و عباس بابایی)
قسمت نه(من و عباس بابایی)
00:59:53
27 خرداد 1401
9
قسمت هشت(بی‌تو پریشانم)
قسمت هشت(بی‌تو پریشانم)
01:09:37
31 اردیبهشت 1401
8
قسمت هفت(شهید نوید)
قسمت هفت(شهید نوید)
01:04:23
09 اردیبهشت 1401
7
قسمت شش(حسین پسر غلامحسین)
قسمت شش(حسین پسر غلامحسین)
01:06:07
26 فروردین 1401
6
قسمت پنج(هیچ چیز مثل همیشه نیست)
قسمت پنج(هیچ چیز مثل همیشه نیست)
01:20:19
20 اسفند 1400
5
قسمت چهار(هوری)
قسمت چهار(هوری)
01:10:30
07 اسفند 1400
4
قسمت سه(مهاجر سرزمین آفتاب)
قسمت سه(مهاجر سرزمین آفتاب)
00:46:27
23 بهمن 1400
3
قسمت دو(از چشم ها 13 روایت ناتمام)
قسمت دو(از چشم ها 13 روایت ناتمام)
00:56:57
08 بهمن 1400
2
قسمت یک(رستگاری در سحرگاه مبعث)
قسمت یک(رستگاری در سحرگاه مبعث)
00:56:39
24 دی 1400
1