0
پادکست حقوقی دفیله | Defile Legal Podcast

پادکست حقوقی دفیله | Defile Legal Podcast

ضرغام نره ئی
انگلیسی
توی هر قسمت پادکستِ دِفیله، یه موضوع حقوقی‌ به زبان ساده و با نگاهی به قانون روایت می‌شه Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

19 اپیزود

19 اپیزود

فصل 1

اپیزود نوزدهم- حقوق متهم
اپیزود نوزدهم- حقوق متهم
00:36:28
04 آذر 1401
19
اپیزود هجدهم- حقوق بیمار
اپیزود هجدهم- حقوق بیمار
01:16:12
01 مرداد 1401
18
اپیزود هفدهم- نظام دادرسی ایران
اپیزود هفدهم- نظام دادرسی ایران
01:15:32
11 آبان 1400
17
اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟
اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟
00:56:58
07 مرداد 1400
16
اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی
اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی
01:20:32
15 خرداد 1400
15
اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی
اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی
01:08:39
10 فروردین 1400
14
اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری
اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری
00:57:30
05 دی 1399
13
اپیزود دوازدهم- قرارداد
اپیزود دوازدهم- قرارداد
01:17:07
23 آبان 1399
12
اپیزود یازدهم- مواد مخدر
اپیزود یازدهم- مواد مخدر
01:01:13
20 مهر 1399
11
اپیزود دهم- حقوق کودک
اپیزود دهم- حقوق کودک
00:54:57
20 تیر 1399
10
اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه
اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه
00:56:55
05 اردیبهشت 1399
9
اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده
اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده
00:55:16
04 فروردین 1399
8