0
پادکست راهبر

پادکست راهبر

Unknown
آشنایی با موضوع‌های محیط کار و مدیریت

40 اپیزود

40 اپیزود

فصل 4

قسمت ۳۸ – اتحاد(یه)!
قسمت ۳۸ – اتحاد(یه)!
00:38:24
11 خرداد 1402
40
قسمت ۳۷ – توزیع نرمال و اهمیت صحبت کردن
قسمت ۳۷ – توزیع نرمال و اهمیت صحبت کردن
00:45:32
23 اردیبهشت 1402
39
قسمت ۳۶ – آشنایی با ChatGPT و رقابت موتورهای جستجو
قسمت ۳۶ – آشنایی با ChatGPT و رقابت موتورهای جستجو
00:38:57
03 اسفند 1401
38
قسمت ۳۵ – Cola Wars و ترور شخصیت
قسمت ۳۵ – Cola Wars و ترور شخصیت
00:47:58
20 بهمن 1401
37
قسمت ۳۴ – معمای قیمت ارزان بلیت ورزشگاه‌ها و پیوندش با فضای مجازی
قسمت ۳۴ – معمای قیمت ارزان بلیت ورزشگاه‌ها و پیوندش با فضای مجازی
00:42:12
19 دی 1401
36

فصل 3

فصل ۳، قسمت ۷ – آشنایی با اصول بهداشت، ایمنی، و محیط‌زیست در کار – HSE
فصل ۳، قسمت ۷ – آشنایی با اصول بهداشت، ایمنی، و محیط‌زیست در کار – HSE
00:32:13
26 اسفند 1400
35
فصل ۳، قسمت ۶ – بررسی و اهمیت ورزش بدنی و ذهنی بر روی افزایش کارایی
فصل ۳، قسمت ۶ – بررسی و اهمیت ورزش بدنی و ذهنی بر روی افزایش کارایی
01:02:27
17 دی 1400
34
فصل ۳، قسمت ۵ – نگاه به زبان پارسی در بستر محیط کار و از نگاه توسعه‌ی فردی
فصل ۳، قسمت ۵ – نگاه به زبان پارسی در بستر محیط کار و از نگاه توسعه‌ی فردی
01:17:25
08 مهر 1400
33
فصل ۳، قسمت ۴ – اهمیت، ارزش، و شیوه‌ی آشنایی و یادگیری زبان انگلیسی در کار
فصل ۳، قسمت ۴ – اهمیت، ارزش، و شیوه‌ی آشنایی و یادگیری زبان انگلیسی در کار
01:02:03
19 اردیبهشت 1400
32
فصل ۳، قسمت ۳ – آشنایی با ابزار و دانش نورومارکتینگ
فصل ۳، قسمت ۳ – آشنایی با ابزار و دانش نورومارکتینگ
00:55:25
03 اردیبهشت 1400
31
فصل ۳، قسمت ۲ – توسعه فردی چیست و از کجا باید آن را آغاز کنیم؟
فصل ۳، قسمت ۲ – توسعه فردی چیست و از کجا باید آن را آغاز کنیم؟
00:19:35
24 فروردین 1400
30
فصل ۳، قسمت ۱ – توسعه‌ی فردی و خودشناسی؛ و آشنایی با تست اینیاگرام
فصل ۳، قسمت ۱ – توسعه‌ی فردی و خودشناسی؛ و آشنایی با تست اینیاگرام
00:16:13
14 فروردین 1400
29