0
Goosheno پادکست ادبی گوشنو

Goosheno پادکست ادبی گوشنو

Goosheno پادکست ادبی گوشنو
فارسی
بازگویی گنج‌های کهن فارسی به زبانی ساده / لیلی و مجنون

28 اپیزود

28 اپیزود

لیلی و مجنون25،قسمت آخر/ وفات یافتن مجنون بر خاک لیلی
لیلی و مجنون25،قسمت آخر/ وفات یافتن مجنون بر خاک لیلی
00:12:46
27 تیر 1399
28
لیلی و مجنون 24/خبریافتن مجنون از وفات لیلی
لیلی و مجنون 24/خبریافتن مجنون از وفات لیلی
00:14:44
20 تیر 1399
27
لیلی و مجنون23/ صفت خزان و وفات لیلی
لیلی و مجنون23/ صفت خزان و وفات لیلی
00:16:38
23 خرداد 1399
26
لیلی و مجنون22/رسیدن لیلی و مجنون به یکدیگر
لیلی و مجنون22/رسیدن لیلی و مجنون به یکدیگر
00:18:53
16 خرداد 1399
25
پشتِ صدای لیلی و مجنون
پشتِ صدای لیلی و مجنون
00:03:26
14 خرداد 1399
24
لیلی و مجنون21/نیایش کردن لیلی با خدا
لیلی و مجنون21/نیایش کردن لیلی با خدا
00:06:04
02 خرداد 1399
23
لیلی و مجنون20/وفات شوهر لیلی و رسیدن خبر به مجنون
لیلی و مجنون20/وفات شوهر لیلی و رسیدن خبر به مجنون
00:12:14
27 اردیبهشت 1399
22
لیلی و مجنون19/صفت عشق زید با زینب و یاری لیلی و مجنون
لیلی و مجنون19/صفت عشق زید با زینب و یاری لیلی و مجنون
00:14:25
19 اردیبهشت 1399
21
لیلی و مجنون18/دیدار لیلی و مجنون و غزل خواندن مجنون در حضور لیلی
لیلی و مجنون18/دیدار لیلی و مجنون و غزل خواندن مجنون در حضور لیلی
00:16:03
12 اردیبهشت 1399
20
لیلی و مجنون17/نامه نگاری‌های لیلی و مجنون
لیلی و مجنون17/نامه نگاری‌های لیلی و مجنون
00:20:27
05 اردیبهشت 1399
19
قسمت شانزدهم لیلی و مجنون
قسمت شانزدهم لیلی و مجنون
00:16:19
29 فروردین 1399
18
قسمت پانزدهم لیلی و مجنون
قسمت پانزدهم لیلی و مجنون
00:13:50
22 فروردین 1399
17