0
رادیو کنکور

رادیو کنکور

Mohammad Ghasemi
فارسی
من محمد قاسمی هستم مشاور کنکور دبیر ریاضی کنکور مدیر و موسس مجموعه آموزشی مگوپ اینجا محل توضیح و بیان معضلات مربوط به آموزش و کنکور است که همگی نتیجه ی تحقیقات مستند و مستدل علمی از به روز ترین متد های روز آموزشی جهان هستند . تمام تلاشم را کردم که از روز انتشار این مطالب تا سال های سال این مطالب کاربردی و قابل استفاده باشد و حتی با حذف شدن کنکور نیز این مطالب برای دانش آموزان و والدین آن ها کاربردی باشد . تلاش من در این مجموعه بر پایه ی افزایش شناخت معضلات و راهکارسازی مستقیم برای رویارویی با آن هاست .

12 اپیزود

12 اپیزود

فصل 2

12 موهوم انگیزه ( بخش 1 )
12 موهوم انگیزه ( بخش 1 )
00:27:20
27 اسفند 1398
12
11 انگیزه
11 انگیزه
00:16:07
26 اسفند 1398
11
10 توهم نتیجه
10 توهم نتیجه
00:15:34
25 اسفند 1398
10
09 رادیو کنکور (( اهمیت خواب ))
09 رادیو کنکور (( اهمیت خواب ))
00:22:28
24 اسفند 1398
9
08 ترس از شکست ( بخش 1 )
08 ترس از شکست ( بخش 1 )
00:24:15
23 اسفند 1398
8
07 سخت گیری صحیح
07 سخت گیری صحیح
00:24:06
22 اسفند 1398
7
06 کنکور آزمایشی ممنوع ( بخش 1 )
06 کنکور آزمایشی ممنوع ( بخش 1 )
00:25:16
21 اسفند 1398
6
05 فرق یا�دگیری و یادگیری کاربردی
05 فرق یادگیری و یادگیری کاربردی
00:23:28
20 اسفند 1398
5
04 اهمیت به خود (بخش 1 )
04 اهمیت به خود (بخش 1 )
00:21:37
19 اسفند 1398
4
03 قانون جذب و خرافات مدرن
03 قانون جذب و خرافات مدرن
00:19:59
18 اسفند 1398
3
02 ساختار استرس
02 ساختار استرس
00:23:37
18 اسفند 1398
2
01 مقدمه استرس
01 مقدمه استرس
00:22:36
16 اسفند 1398
1