0
VAZNEH | پادکست ورزشی وزنه

VAZNEH | پادکست ورزشی وزنه

Vazneh
انگلیسی
هدف ما در وزنه بالابردن آگاهی ورزشی و ارتقا سلامتی شماست! 🪐 www.instagram.com/maryamaliiabadii #همه_به_وزنه_نیاز_داریم

13 اپیزود

13 اپیزود

گرم کردن قبل از ورزش
گرم کردن قبل از ورزش
00:03:59
14 اسفند 1400
13
معرفی پادکست وزنه
معرفی پادکست وزنه
00:02:43
11 اسفند 1400
12
هایپرتروفی موقت
هایپرتروفی موقت
00:01:14
11 اسفند 1400
11
دسته‌بندی سبزیجات
دسته‌بندی سبزیجات
00:02:14
11 اسفند 1400
10
چربی پایین تنه خانم‌ها
چربی پایین تنه خانم‌ها
00:02:32
11 اسفند 1400
9
کلسترول
کلسترول
00:03:22
11 اسفند 1400
8
مواد مغذی
مواد مغذی
00:03:02
11 اسفند 1400
7
استروئید
استروئید
00:02:53
11 اسفند 1400
6
بیش تمرینی
بیش تمرینی
00:03:14
11 اسفند 1400
5
میزان مصرف کربوهیدرات
میزان مصرف کربوهیدرات
00:04:28
09 اسفند 1400
4
سارکوپنیا و بالا رفتن سن
سارکوپنیا و بالا رفتن سن
00:02:29
09 اسفند 1400
3
تیپ بدنی اکتومورف
تیپ بدنی اکتومورف
00:03:13
09 اسفند 1400
2