0
Whitecastpod

Whitecastpod

whitecastpod
فارسی
صحبت درمورد کلیشه ها، نماد ها و آیکون هایی که هرروز میبینیم و میشنویم

22 اپیزود

22 اپیزود

اپیزود بیست و یکم وایت کست- کدام برندهای ایرانی رو جهان می‌شناسه؟
اپیزود بیست و یکم وایت کست- کدام برندهای ایرانی رو جهان می‌شناسه؟
00:45:53
11 اردیبهشت 1402
22
اپیزود بیستم وایت کست- شاهنامه به ما در این دوران چی می‌گه؟
اپیزود بیستم وایت کست- شاهنامه به ما در این دوران چی می‌گه؟
00:00:00
22 فروردین 1402
21
اپیزود نوزدهم وایت کست- چرا زنان قاجار روبنده داشتند؟
اپیزود نوزدهم وایت کست- چرا زنان قاجار روبنده داشتند؟
00:57:55
30 بهمن 1401
20
اپیزود هجدهم وایت کست- دنگ رو زن باید بده یا مرد؟
اپیزود هجدهم وایت کست- دنگ رو زن باید بده یا مرد؟
00:48:34
15 شهریور 1401
19
اپیزود هفدهم وایت کست- چرا سگ نجسه؟
اپیزود هفدهم وایت کست- چرا سگ نجسه؟
00:53:39
31 مرداد 1401
18
اپیزود شانزدهم وایت کست- چرا مبلمان استیل طلایی محبوب ایرانی‌هاست؟
اپیزود شانزدهم وایت کست- چرا مبلمان استیل طلایی محبوب ایرانی‌هاست؟
00:54:14
31 مرداد 1401
17
اپیزود پانزدهم وایت کست- چرا پراید شد نماد قتل؟
اپیزود پانزدهم وایت کست- چرا پراید شد نماد قتل؟
00:44:30
30 تیر 1401
16
اپیزود چهاردهم وایت کست- چرا نباید درمورد پریود صحبت کنیم؟
اپیزود چهاردهم وایت کست- چرا نباید درمورد پریود صحبت کنیم؟
00:50:37
15 تیر 1401
15
اپیزود سیزدهم وایت کست- چرا پارچه گلگلی شد نماد بچه‌های هنر؟
اپیزود سیزدهم وایت کست- چرا پارچه گلگلی شد نماد بچه‌های هنر؟
00:43:25
07 خرداد 1401
14
اپیزود دوازدهم وایت کست- اگر دنیا دست زن‌ها بود باز هم جنگ می‌شد؟
اپیزود دوازدهم وایت کست- اگر دنیا دست زن‌ها بود باز هم جنگ می‌شد؟
01:07:17
29 اسفند 1400
13
اپیزود یازدهم وایت کست- چرا با وجود کمد پر از لباس، هیچی نداریم بپوشیم؟
اپیزود یازدهم وایت کست- چرا با وجود کمد پر از لباس، هیچی نداریم بپوشیم؟
00:56:59
10 اسفند 1400
12
اپیزود دهم وایت کست- چرا در ولنتاین، خرس کادو داده می‌شه؟
اپیزود دهم وایت کست- چرا در ولنتاین، خرس کادو داده می‌شه؟
00:43:02
27 بهمن 1400
11