0
پادکست فارسی ورزشی توپ

پادکست فارسی ورزشی توپ

Arash Afshari
فارسی
اینجا تازه‌های دنیای ورزش جهان رو به زبان طنز برای شما روایت می‌کنیم و با هم، به همه‌ی اتفاقای دنیا می‌خندیم

8 اپیزود

8 اپیزود

فصل 1

پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت هفت
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت هفت
00:17:51
27 تیر 1400
8
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت شش
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت شش
00:15:37
10 تیر 1400
7
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت پنج
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت پنج
00:16:28
26 خرداد 1400
6
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت چهار
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت چهار
00:14:09
16 خرداد 1400
5
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت سه
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت سه
00:20:57
07 خرداد 1400
4
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت دو
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت دو
00:18:27
01 خرداد 1400
3
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت یک
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت یک
00:16:01
24 اردیبهشت 1400
2
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت صفر
پادکست فارسی ورزشی توپ، قسمت صفر
00:18:25
16 اردیبهشت 1400
1