0
Funnel Podcast پادکست فانل

Funnel Podcast پادکست فانل

Yaser Nessari
فارسی
فانل پادکستی درباره بازاریابی و برندسازی است.

9 اپیزود

9 اپیزود

فصل 1

تاریخ شفاهی برند اکسیژن از نگاه بازاریابی
تاریخ شفاهی برند اکسیژن از نگاه بازاریابی
00:24:52
18 آبان 1400
9
مینی اپیزود: نزدیک‌بینی در بازاریابی
مینی اپیزود: نزدیک‌بینی در بازاریابی
00:10:00
19 شهریور 1400
8
بعد از پاندمی کرونا چه بر سر بازاریابی می‌آید؟
بعد از پاندمی کرونا چه بر سر بازاریابی می‌آید؟
00:21:09
29 مرداد 1400
7
خرده‌فروشی و تخفیف؛ نگرش مردم چیست؟
خرده‌فروشی و تخفیف؛ نگرش مردم چیست؟
00:17:02
08 مرداد 1400
6
استالینیسم در برندسازی
استالینیسم در برندسازی
00:29:01
18 تیر 1400
5
تب عدد پپسی؛ فاجعه‌بارترین کمپین بازاریابی تاریخ
تب عدد پپسی؛ فاجعه‌بارترین کمپین بازاریابی تاریخ
00:18:25
28 خرداد 1400
4
Digital Nudging - سقلمیدن دیجیتال
Digital Nudging - سقلمیدن دیجیتال
00:18:43
07 خرداد 1400
3
Funnel Podcast Episode #2 - Hate Iranian Brands; WHY?!
Funnel Podcast Episode #2 - Hate Iranian Brands; WHY?!
00:19:03
16 اردیبهشت 1400
2
Funnel Podcast Episode #1
Funnel Podcast Episode #1
00:19:41
24 فروردین 1400
1