0
Fight Club | باشگاه مشت زنی

Fight Club | باشگاه مشت زنی

FightClub Podcast
فارسی
باشگاه مشت زنی، جایی که معجزه آغاز می شود. پادکست سینمایی باشگاه مشت‌زنی (Fight Club)، پادکستی درباره فیلم و سینما (سینمای ایران و سینمای جهان)

69 اپیزود

69 اپیزود

فصل 104

نمای دور (دوم) - اپیزود ششم: سینمای خشونت (6)
نمای دور (دوم) - اپیزود ششم: سینمای خشونت (6)
00:52:25
17 بهمن 1400
69

فصل 100

نمای نزدیک - اپیزود یازدهم
نمای نزدیک - اپیزود یازدهم
00:56:53
06 بهمن 1400
68

فصل 104

نمای دور (دوم) - اپیزود پنجم: سینمای خشونت (5)
نمای دور (دوم) - اپیزود پنجم: سینمای خشونت (5)
00:41:20
26 دی 1400
67
نمای دور (دوم) - اپیزود چهارم: سینمای خشونت (4)
نمای دور (دوم) - اپیزود چهارم: سینمای خشونت (4)
00:37:35
12 دی 1400
66
نمای دور (دوم) - اپیزود سوم: سینمای خشونت (3)
نمای دور (دوم) - اپیزود سوم: سینمای خشونت (3)
00:38:41
05 دی 1400
65

فصل 100

نمای نزدیک - اپیزود دهم (بخش دوم)
نمای نزدیک - اپیزود دهم (بخش دوم)
01:07:18
24 آذر 1400
64
نمای نزدیک - اپیزود دهم (بخش اول)
نمای نزدیک - اپیزود دهم (بخش اول)
01:06:26
17 آذر 1400
63

فصل 104

نمای دور (دوم) - اپیزود دوم: سینمای خشونت (2)
نمای دور (دوم) - اپیزود دوم: سینمای خشونت (2)
00:56:17
07 آذر 1400
62
نمای دور (دوم) - اپیزود اول: سینمای خشونت (1)
نمای دور (دوم) - اپیزود اول: سینمای خشونت (1)
00:51:40
30 آبان 1400
61

فصل 5

فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود ششم (آخر)
فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود ششم (آخر)
01:07:07
18 فروردین 1400
60
فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود پنجم
فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود پنجم
00:56:25
11 فروردین 1400
59
فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود چهارم
فصل پنجم (کمدی های سینمای ایران) - اپیزود چهارم
00:56:15
08 فروردین 1400
58