0
Novinketab Podcast | پادکست نوین کتاب

Novinketab Podcast | پادکست نوین کتاب

novinketab
فارسی
همه‌چیز درباره‌ی کتاب‌های صوتی، نویسندگان و گویندگان

7 اپیزود

7 اپیزود

فصل 1

قسمت هفتم: صدای روشن
قسمت هفتم: صدای روشن
00:48:29
27 آبان 1399
7
قسمت ششم: پاییز نیامده می‌رود یا عاشقانه‌هایی برای خداحافظی
قسمت ششم: پاییز نیامده می‌رود یا عاشقانه‌هایی برای خداحافظی
00:48:00
23 مهر 1399
6
قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق
قسمت پنجم: یک روز قبل از آزادی یا خیابان نفت نامش شده مصدق
00:31:10
18 شهریور 1399
5
قسمت چهارم: یک ساعت یازده دقیقه کم، یا حتی اگر دوران خوبی نباشد هر روز زیباست
قسمت چهارم: یک ساعت یازده دقیقه کم، یا حتی اگر دوران خوبی نباشد هر روز زیباست
00:56:08
16 مرداد 1399
4
قسمت سوم: خانه شماره‌ی ۱۳۴ یا سعی در بازیابی خاطرات از دست رفته
قسمت سوم: خانه شماره‌ی ۱۳۴ یا سعی در بازیابی خاطرات از دست رفته
00:47:16
06 مرداد 1399
3
قسمت دوم: انسان، جنایت و احتمال یا مردی در تبعید ابدی
قسمت دوم: انسان، جنایت و احتمال یا مردی در تبعید ابدی
00:58:31
04 مرداد 1399
2
قسمت اول: نوید و نگار یا عاشقانه‌های فلسفی یک ذهن خسته‌ی شهرزده
قسمت اول: نوید و نگار یا عاشقانه‌های فلسفی یک ذهن خسته‌ی شهرزده
00:53:25
21 تیر 1399
1