0
کارآفرینی با طعم قاووت

کارآفرینی با طعم قاووت

Amin Yousefi
فارسی
ما اومدیم ثابت کنیم که صادرات استان کرمان فقط فرش و پسته نیست. ما تکنولوژی هم داریم اونم از نوعی که به اروپا صادر میشه. هر دو هفته یک بار یک مصاحبه صمیمی با یکی از کارآفرینان استان کرمان داریم. پادکست کارافرینی با طعم قاووت از طرف انجمن دانش بنیان با همکاری اتاق بازرگانی کرمان

22 اپیزود

22 اپیزود

فصل 2

ویژه برنامه مصاحبه با اعضا هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان
ویژه برنامه مصاحبه با اعضا هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان
00:42:19
18 شهریور 1400
22
مصاحبه با دکتر عماد جمعه زاده
مصاحبه با دکتر عماد جمعه زاده
00:50:09
04 شهریور 1400
21
مصاحبه با دکتر دانشور مدیر عامل شرکت پزشکی زیست سالک
مصاحبه با دکتر دانشور مدیر عامل شرکت پزشکی زیست سالک
00:35:13
21 مرداد 1400
20
اپیزود نوزدهم | مصاحبه با دکتر امامی پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان هزار زیره ماهان
اپیزود نوزدهم | مصاحبه با دکتر امامی پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان هزار زیره ماهان
00:34:18
07 مرداد 1400
19
مصاحبه با مهندس باقری مدیر عامل شرکت دانش بنیان فلزات نادر رفسنجان
مصاحبه با مهندس باقری مدیر عامل شرکت دانش بنیان فلزات نادر رفسنجان
00:26:16
24 تیر 1400
18
مصاحبه با دکتر گنجویی مدیر عامل شرکت دانش بنیان بوتیاتک
مصاحبه با دکتر گنجویی مدیر عامل شرکت دانش بنیان بوتیاتک
00:39:28
10 تیر 1400
17
اپیزود شانزدهم مصاحبه با مهندس ابوالحسن زاده
اپیزود شانزدهم مصاحبه با مهندس ابوالحسن زاده
00:31:04
27 خرداد 1400
16
مصاحبه با مهندس ترک زاده از شرکت بهارستان رایان
مصاحبه با مهندس ترک زاده از شرکت بهارستان رایان
00:31:54
13 خرداد 1400
15
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
00:38:31
30 اردیبهشت 1400
14
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
00:29:03
16 اردیبهشت 1400
13
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
00:27:51
02 اردیبهشت 1400
12
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
00:45:34
19 فروردین 1400
11