0
Naaji /پادکست فارسی ناجی

Naaji /پادکست فارسی ناجی

Pari
فارسی
در پادکست ناجی: معروف ترین کتابها و متدهای معتبر دنیا در زمینه خودشناسی، توسعه فردي و زندگی بهتر ، رو به زبان ساده بازگو میکنیم. و محور گفتگو ها، در جهت افزایش سطح آگاهی در زندگی و تجربه داشتنه حس بهتر به خودمون و هرآنچه در پیرامون ما، در گذر است.

38 اپیزود

38 اپیزود

Ep 37- تفکر نقادانه
Ep 37- تفکر نقادانه
00:11:56
15 آبان 1401
38
Ep 36 - حرف دل
Ep 36 - حرف دل
00:16:45
07 آبان 1401
37
Ep 35- مرداب سوشال مدیا - Social Media
Ep 35- مرداب سوشال مدیا - Social Media
00:49:02
04 شهریور 1401
36
Ep 34- خطاهای ذهن - Cognitive Biases
Ep 34- خطاهای ذهن - Cognitive Biases
00:48:47
20 تیر 1401
35
Ep 33- مهارت تصمیم گیری - Decision making
Ep 33- مهارت تصمیم گیری - Decision making
00:39:24
01 تیر 1401
34
Ep 32 - مدیریت استرس - Stress management
Ep 32 - مدیریت استرس - Stress management
00:33:08
01 خرداد 1401
33
Ep 31- مصاحبه با پری - Interview
Ep 31- مصاحبه با پری - Interview
00:26:39
30 فروردین 1401
32
Ep 30- فرهنگ سوگواری - Grief
Ep 30- فرهنگ سوگواری - Grief
00:39:48
12 فروردین 1401
31
Ep 29- موفقیت شغلی - Career Success
Ep 29- موفقیت شغلی - Career Success
00:35:40
26 دی 1400
30
Ep 28- قدرت ِ تفریح - Fun
Ep 28- قدرت ِ تفریح - Fun
00:31:07
12 آذر 1400
29
Ep 27- جزیره ناجی - Naaji Island
Ep 27- جزیره ناجی - Naaji Island
00:19:37
05 آذر 1400
28
Ep 26 - نه گفتن و مهرطلبی - Saying No
Ep 26 - نه گفتن و مهرطلبی - Saying No
00:44:13
27 آبان 1400
27