0
رادیو دل کست \ Radio Delcast

رادیو دل کست \ Radio Delcast

Ali Mansouri
فارسی
داستان دل نوشته های شنیدنی ما اینجا از عمق قلبتان سخن میگوییم ، از حرفهای نگفته و نشنیده اینجا از طعم خوش شعر و نمایش میگوییم. از ادبیات و حرف دل ... صدای ما را با عشق نــوش کنید

4 اپیزود

4 اپیزود

فصل 4

داستان خدایم لابلای توفان بود
داستان خدایم لابلای توفان بود
00:04:33
09 اردیبهشت 1399
4

فصل 3

رادیو دل کست - موج
رادیو دل کست - موج
00:02:36
07 اردیبهشت 1399
3

فصل 2

رادیو دل کست - جای انگشت روی صورتم
رادیو دل کست - جای انگشت روی صورتم
00:00:57
07 اردیبهشت 1399
2

فصل 1

رادیو دل کست - میبوسمت از دور
رادیو دل کست - میبوسمت از دور
00:04:31
07 اردیبهشت 1399
1