0
Metronom - مترونوم

Metronom - مترونوم

metronom
انگلیسی
Metronom is a podcast about Iranian music , hit songs and their history / مترونوم پادکستی است در مورد موسیقی ایرانی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهور

32 اپیزود

32 اپیزود

فصل 2

Ep31- Dokhtaran Cyrus - قسمت سی‌ویکم ، دختران سیروس
Ep31- Dokhtaran Cyrus - قسمت سی‌ویکم ، دختران سیروس
00:44:28
18 اسفند 1401
31
Ep 30 - Vatan_Parandeh_Pardar_Khoon - قسمت سی  - وطن پرنده‌  پردرخون
Ep 30 - Vatan_Parandeh_Pardar_Khoon - قسمت سی - وطن پرنده‌ پردرخون
00:38:24
12 آذر 1401
30

فصل 2

Ep29 Jaane Maryam - قسمت ۲۹،جان مریم
Ep29 Jaane Maryam - قسمت ۲۹،جان مریم
01:02:05
14 تیر 1401
29
ِEp28- Aamad-Nobahar _ قسمت بیست و هشت- آمدنوبهار
ِEp28- Aamad-Nobahar _ قسمت بیست و هشت- آمدنوبهار
00:00:00
29 اسفند 1400
28
Ep27 -Jomeh -  قسمت بیست وهفتم : جمعه
Ep27 -Jomeh - قسمت بیست وهفتم : جمعه
00:00:00
05 بهمن 1400
27
Ep26, Parastoo -قسمت بیست و ششم ، پرستو
Ep26, Parastoo -قسمت بیست و ششم ، پرستو
00:45:15
22 مهر 1400
26
Ep25, Ashkha va Labkhandha - قسمت بیست وپنجم، اشک‌ها و لبخندها
Ep25, Ashkha va Labkhandha - قسمت بیست وپنجم، اشک‌ها و لبخندها
00:40:06
23 اردیبهشت 1400
25
Ep24, Tavalodet Mobarak - قسمت ۲۴ ، تولدت مبارک
Ep24, Tavalodet Mobarak - قسمت ۲۴ ، تولدت مبارک
00:48:23
29 اسفند 1399
24
Ep23, Ba ma bodi, Bi ma Rafti -   قسمت بیست و سوم-  با ما بودی، بی ما رفتی
Ep23, Ba ma bodi, Bi ma Rafti - قسمت بیست و سوم- با ما بودی، بی ما رفتی
00:33:41
27 بهمن 1399
23
EP22, To Ey Pari Kojaee - قسمت بیست و دوم ، تو ای پری کجایی
EP22, To Ey Pari Kojaee - قسمت بیست و دوم ، تو ای پری کجایی
00:34:09
24 آذر 1399
22
EP21, Karvane Shahid - قسمت بیست و یکم - کاروان شهید
EP21, Karvane Shahid - قسمت بیست و یکم - کاروان شهید
00:44:46
15 آبان 1399
21
Ep20 - Omide Zendegani - قسمت بیستم ،امید زندگانی
Ep20 - Omide Zendegani - قسمت بیستم ،امید زندگانی
00:45:08
27 شهریور 1399
20