0
چکش

چکش

چکش
فارسی
من صنم حقیقی هستم. پادكست چكش رو اختصاص دادم به يكسری اتفاقاتی كه درعرصه هنر دنيا افتاده. اين اتفاقات محدود شده به اونهایی كه به شكلی يا به دادگاه كشيده شده، يا قانونگذاری خاصی رو رقم زده، يا سياسيون رو درگير كرده. يعنی مسايلی كه يك سيستمی رو بهم زده و سيستم جديدی رو جايگزينش كرده

22 اپیزود

22 اپیزود

چکش E22/ همراه شو عزیز: صد اعتراض، صد ترانه
چکش E22/ همراه شو عزیز: صد اعتراض، صد ترانه
01:13:55
24 اسفند 1401
22
چکش E21/ قصه قصر تابستانی
چکش E21/ قصه قصر تابستانی
00:35:34
15 مرداد 1401
21
چکش E20/ از لوح تا پیکان: قصه آثار ملی
چکش E20/ از لوح تا پیکان: قصه آثار ملی
00:34:32
17 خرداد 1401
20
چکش E19/ قهرمان بی‌نقاب: روایت حقوقی یک فیلم
چکش E19/ قهرمان بی‌نقاب: روایت حقوقی یک فیلم
00:54:36
02 بهمن 1400
19
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت
چکش E18 / عكاسى خبرى: نماد واقعيت
00:36:10
25 شهریور 1399
18
چکش E17 / قاچاق خدایان
چکش E17 / قاچاق خدایان
00:38:21
15 دی 1398
17
چکش E16 / قصه جاعلان
چکش E16 / قصه جاعلان
00:33:17
20 آبان 1398
16
چکش E15 / آن سوی آتش
چکش E15 / آن سوی آتش
00:35:32
23 مهر 1398
15
چکش E14 / برداشت از زمانه
چکش E14 / برداشت از زمانه
00:40:43
14 مهر 1398
14
چکش E13 / پاره آتش
چکش E13 / پاره آتش
00:26:43
07 مهر 1398
13
 چکش E12 / در بستر اقیانوس
چکش E12 / در بستر اقیانوس
00:41:24
02 مرداد 1398
12
چکش S02 E06 / شباهت، الهام یا کپی؟ داستانِ آخر
چکش S02 E06 / شباهت، الهام یا کپی؟ داستانِ آخر
00:40:13
27 خرداد 1398
11