0
رادیو گوشه

رادیو گوشه

رادیو گوشه
فارسی
شما شنونده پادکست رادیو گوشه هستید

33 اپیزود

33 اپیزود

یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
00:47:19
13 فروردین 1399
33
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
01:03:22
11 فروردین 1399
32
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
00:28:12
09 فروردین 1399
31
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
00:52:00
09 فروردین 1399
30
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
01:23:54
05 فروردین 1399
29
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد د�ر گفت‌وگو با محسن آزرم
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
00:44:58
03 فروردین 1399
28
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - نوروزنا�مه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
00:03:14
29 اسفند 1398
27
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی نهم | روز نسل نو
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی نهم | روز نسل نو
01:36:03
18 اردیبهشت 1398
26
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
00:47:17
13 اردیبهشت 1398
25
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
00:55:15
13 اردیبهشت 1398
24
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
00:39:45
13 اردیبهشت 1398
23
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
00:43:38
10 اردیبهشت 1398
22