0
owrsi | پادکست اورسی

owrsi | پادکست اورسی

Owrsi
انگلیسی
در پادکست اورسی به دنبال جوهر وجودی زندگی هستیم Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

28 اپیزود

28 اپیزود

فصل 1

قسمت ۲۸ پادکست اورسی - به خانه باز خواهم گشت
قسمت ۲۸ پادکست اورسی - به خانه باز خواهم گشت
00:34:14
03 شهریور 1402
28
قسمت ۲۷ پادکست اورسی - یک زمان، یک دیدار
قسمت ۲۷ پادکست اورسی - یک زمان، یک دیدار
00:23:45
03 مرداد 1402
27
 قسمت ۲۶ پادکست اورسی - شاد کن جانِ من
قسمت ۲۶ پادکست اورسی - شاد کن جانِ من
00:25:00
26 خرداد 1402
26
قسمت ۲۵ پادکست اورسی - فرهنگ ایران، وطن من است
قسمت ۲۵ پادکست اورسی - فرهنگ ایران، وطن من است
00:28:41
22 اردیبهشت 1402
25
قسمت ۲۴ پادکست اورسی - زنده بودن، مبارزه است
قسمت ۲۴ پادکست اورسی - زنده بودن، مبارزه است
00:21:00
04 فروردین 1402
24
 قسمت ۲۳ پادکست اورسی – تلاش نکن
قسمت ۲۳ پادکست اورسی – تلاش نکن
00:21:26
11 شهریور 1401
23
قسمت ۲۲ پادکست اورسی – همه‌چیز ارتعاش است
قسمت ۲۲ پادکست اورسی – همه‌چیز ارتعاش است
00:25:16
31 تیر 1401
22
قسمت ۲۱ پادکست اورسی - دربارۀ نگریستن
قسمت ۲۱ پادکست اورسی - دربارۀ نگریستن
00:23:28
20 خرداد 1401
21
قسمت ۲۰ پادکست اورسی - رویا، زبان از یاد رفته
قسمت ۲۰ پادکست اورسی - رویا، زبان از یاد رفته
00:26:34
12 اردیبهشت 1401
20
قسمت نوزدهم پادکست اورسی - اعتدال بهاری
قسمت نوزدهم پادکست اورسی - اعتدال بهاری
00:20:55
12 فروردین 1401
19
قسمت هجدهم پادکست اورسی - نوشتن
قسمت هجدهم پادکست اورسی - نوشتن
00:23:20
06 اسفند 1400
18
قسمت هفدهم پادکست اورسی - زندگی رنج است
قسمت هفدهم پادکست اورسی - زندگی رنج است
00:20:50
04 بهمن 1400
17