0
Radio Dore Donya |  رادیو دور دنیا

Radio Dore Donya | رادیو دور دنیا

Alibaba Travels
فارسی
رادیو دور دنیا فرصت تجربه سفرهای شنیدنی است که از گوش‌هایمان شروع می‌شود و به گوشه‌گوشه دنیا می‌رسد...

29 اپیزود

29 اپیزود

فصل 2

فصل 2 - اپیزود 8: آبادان از پشت عینک ریبون، به همسفری افشین هاشمی
فصل 2 - اپیزود 8: آبادان از پشت عینک ریبون، به همسفری افشین هاشمی
01:25:38
05 اردیبهشت 1402
29
فصل 2 - اپیزود 7: از مازندران تا گیلان، به روایت امیرعلی نبویان
فصل 2 - اپیزود 7: از مازندران تا گیلان، به روایت امیرعلی نبویان
01:12:41
25 اسفند 1401
28
فصل 2 - اپیزود بی‌شماره: سفر به ماه؛ یک محالِ ممکن؟
فصل 2 - اپیزود بی‌شماره: سفر به ماه؛ یک محالِ ممکن؟
00:28:14
13 اسفند 1401
27
فصل 2 - اپیزود 6: خرامان تا خراسان با هدایت هاشمی
فصل 2 - اپیزود 6: خرامان تا خراسان با هدایت هاشمی
01:29:30
11 بهمن 1401
26
فصل 2 - اپیزود 5: تبریز شکرریز با اردشیر رستمی
فصل 2 - اپیزود 5: تبریز شکرریز با اردشیر رستمی
01:04:28
05 شهریور 1401
25
فصل 2 - اپیزود 4: یک لقمه از سفر با محمدرضا رمضانی
فصل 2 - اپیزود 4: یک لقمه از سفر با محمدرضا رمضانی
00:55:30
03 مرداد 1401
24
فصل 2 - اپیزود 3: سفر به روایت منصور ضابطیان
فصل 2 - اپیزود 3: سفر به روایت منصور ضابطیان
01:16:13
04 تیر 1401
23
فصل 2 - اپیزود 2: اتیوپی؛ ماجراجویی روی شاخ آفریقا!
فصل 2 - اپیزود 2: اتیوپی؛ ماجراجویی روی شاخ آفریقا!
01:41:35
31 اردیبهشت 1401
22
فصل 2 - اپیزود 1: تهران، از این طرف
فصل 2 - اپیزود 1: تهران، از این طرف
00:55:41
30 فروردین 1401
21

فصل 1

اپیزود 15 - اصفهان؛ شهری به وسعت نور و رنگ
اپیزود 15 - اصفهان؛ شهری به وسعت نور و رنگ
00:50:05
21 اسفند 1400
20
اپیزود 14 - سفر به مراکش؛ از برگ‌های نعنا تا برگ‌برگ تاریخ
اپیزود 14 - سفر به مراکش؛ از برگ‌های نعنا تا برگ‌برگ تاریخ
01:23:46
17 بهمن 1400
19
اپیزود 13 - سفر به یونان، همسایه قدیمی
اپیزود 13 - سفر به یونان، همسایه قدیمی
01:10:20
11 دی 1400
18