0
راوکست | Ravcast

راوکست | Ravcast

ایمان نژاداحد
فارسی
تاریخ فقط وقایع را ثبت می کند، اما داستانها حقایق را من ایمان نژاداحد، در هر قسمت از راوکست داستان یک رویداد واقعی و مهم را برای شما روایت میکنم

39 اپیزود

39 اپیزود

داستان گولاگ
داستان گولاگ
01:07:12
03 مهر 1402
70
داستان شوروی، وحدت کمونیسم و نازیسم
داستان شوروی، وحدت کمونیسم و نازیسم
00:52:44
26 شهریور 1402
69
فراماسونری
فراماسونری
00:50:59
01 شهریور 1402
68
اوپنهایمر، پدر بمب اتم
اوپنهایمر، پدر بمب اتم
00:56:14
14 مرداد 1402
67
جنگ کثیف
جنگ کثیف
01:09:41
31 تیر 1402
66
حسن صباح و ماجرای حشاشین، قسمت دوم
حسن صباح و ماجرای حشاشین، قسمت دوم
00:55:55
10 تیر 1402
65
حسن صباح و ماجرای حشاشین
حسن صباح و ماجرای حشاشین
01:05:02
02 تیر 1402
64
کلئوپاترا، آخرین فرعون مصر
کلئوپاترا، آخرین فرعون مصر
01:13:54
06 خرداد 1402
63
وحشت در توکیو
وحشت در توکیو
00:54:07
16 اردیبهشت 1402
62
وایکینگ ها
وایکینگ ها
00:56:43
20 فروردین 1402
61
آنگ سان سوچی، سقوط یک چهره
آنگ سان سوچی، سقوط یک چهره
00:50:29
01 فروردین 1402
60
از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا
از کوپرنیک تا گالیله، چالش علم و کلیسا
00:53:42
20 اسفند 1401
59