0
پادکست تاریخ غذا مزگو

پادکست تاریخ غذا مزگو

Maryam Fattah
فارسی
.مزگو، داستان پس یک خوراکی و یک غذا رو تعریف میکنه

28 اپیزود

28 اپیزود

قسمت بیست‌و‌یکم: داستان سوشی
قسمت بیست‌و‌یکم: داستان سوشی
00:50:06
11 خرداد 1401
28
قسمت بیستم: داستان سیب،بخش دوم
قسمت بیستم: داستان سیب،بخش دوم
00:50:11
20 فروردین 1401
27
قسمت بیستم: داستان سیب، بخش اول
قسمت بیستم: داستان سیب، بخش اول
00:44:43
10 فروردین 1401
26
قسمت نوزدهم: داستان سوپ
قسمت نوزدهم: داستان سوپ
01:13:18
16 اسفند 1400
25
قسمت هجدهم: داستان پیتزا
قسمت هجدهم: داستان پیتزا
00:54:07
03 بهمن 1400
24
قسمت هفدهم: داستان هندوانه یلدایی
قسمت هفدهم: داستان هندوانه یلدایی
01:06:21
30 آذر 1400
23
قسمت شانزدهم: باقلوا، یک دسر طبقاتی
قسمت شانزدهم: باقلوا، یک دسر طبقاتی
00:55:10
01 آذر 1400
22
قسمت پانزدهم: داستان نوشیدنی ممنوعه، بخش دوم
قسمت پانزدهم: داستان نوشیدنی ممنوعه، بخش دوم
00:56:42
24 مهر 1400
21
قسمت پانزدهم: داستان نوشیدنی ممنوعه، بخش اول
قسمت پانزدهم: داستان نوشیدنی ممنوعه، بخش اول
00:46:53
17 مهر 1400
20
قسمت چهاردهم: داستان برنج پررنج، بخش دوم
قسمت چهاردهم: داستان برنج پررنج، بخش دوم
00:56:57
09 شهریور 1400
19
قسمت چهاردهم: داستان برنج پررنج، بخش اول
قسمت چهاردهم: داستان برنج پررنج، بخش اول
00:56:34
02 شهریور 1400
18
قسمت سیزدهم: داستان دمنوش و گل‌هایی که نوشیده شدند
قسمت سیزدهم: داستان دمنوش و گل‌هایی که نوشیده شدند
01:03:45
17 تیر 1400
17