0
تاریکخانه تاریخ

تاریکخانه تاریخ

شنوتو | Shenoto
فارسی
«تاریک‌خانۀ تاریخ» به رویدادهای مهم و شخصیت‌های تأثیرگذارِ عهدِ ناصری تا پایانِ سلطنتِ قاجار می‌پردازد و ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در تاریک‌خانه زوایایی از تاریخ، که هرچند دارای اهمیتی بسیارند اما تابه‌حال کم‌تر از آن‌ها گفته شده‌است، را از پستو‌ها بیرون آورده و زیرِ ذرّه‌بین مطالعه قرار می‌دهیم.

26 اپیزود

26 اپیزود

تعزیه در عصر ناصری- بخش دوم
تعزیه در عصر ناصری- بخش دوم
00:50:50
29 مرداد 1401
26
تعزیه در عصر ناصری- بخش اول
تعزیه در عصر ناصری- بخش اول
00:56:02
08 مرداد 1401
25
ترور ناصرالدین شاه؛ سرآغازِ دورانی تازه
ترور ناصرالدین شاه؛ سرآغازِ دورانی تازه
01:09:46
01 تیر 1401
24
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
00:43:35
30 بهمن 1399
23
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
سید جعفر پیشه‌وری ؛ آرزوی ناکام جمهوری خلق‌ها
00:50:32
06 دی 1399
22
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
00:57:45
06 آبان 1399
21
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
محمد مصدق ؛ اشراف‌زاده‌ای در خدمت توسعه سیاسی
00:52:47
05 مرداد 1399
20
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
ستارخان ؛ لوطیِ سردار
00:37:23
26 فروردین 1399
19
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
محمد فرخی یزدی ؛ شاعر لب‌دوخته
00:25:49
10 آذر 1398
18
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
ابوالحسن ابتهاج ؛ معمار اصلاحات اقتصادی
00:35:33
29 مهر 1398
17
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان
00:36:13
01 مهر 1398
16
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
00:39:19
16 مرداد 1398
15