0
هاگیرواگیر

هاگیرواگیر

هاگیرواگیر HAAGIRVAAGIR
فارسی
این کانال جدید و رسمی هاگیرواگیر است.هاگیرواگیر گفتگوی خودمانی و غیررسمی سه دوست است که هریک نظرات و افکار متفاوتی دارند. از هر دری سخنی می‌گویند و می‌خندند و موزیک گوش می‌دهند و زمان سپری می‌کنند. گاه حرف‌هایی مهم و جدی می‌زنند گاه مخالفت‌هایشان با هم تا سرحد سکوت و قهر کردن می‌رسد گاه همنظر و همدل می‌شوند ولی در هرحال یاد گرفته‌اند صبور باشند و مدارا کنند و حرف دیگری را بشنوند.شمای شنونده هم نفر چهارم این جمع هستید. این سه نفراز نخستین روزهای عالمگیری کرونا و قرنطینه‌شان در ایام نوروز پادکست را شروع کرده‌

67 اپیزود

67 اپیزود

HV-S4E12
HV-S4E12
01:33:04
11 شهریور 1402
65
HV-S4E11
HV-S4E11
01:26:16
25 مرداد 1402
64
HV-S4E10
HV-S4E10
01:39:12
03 مرداد 1402
63
HV-S4E9
HV-S4E9
01:33:27
23 تیر 1402
62
HV-S4E8
HV-S4E8
01:35:20
07 تیر 1402
61
HV-S4E7
HV-S4E7
01:28:34
06 خرداد 1402
60
HV-S4E3
HV-S4E3
01:45:08
08 فروردین 1402
58
HV-S4E2
HV-S4E2
01:15:34
03 فروردین 1402
57
HV-S4-E1
HV-S4-E1
01:47:37
28 اسفند 1401
56
HV-E20
HV-E20
00:00:00
08 مهر 1401
55
HV-S3E19
HV-S3E19
00:59:39
24 شهریور 1401
54
HV-S3E18
HV-S3E18
01:22:59
04 شهریور 1401
53