0
پادکست فارسی انسانک | Ensanak

پادکست فارسی انسانک | Ensanak

Hesam Ipakchi
فارسی
پادکست انسانک تاملی است در تجربیات زیسته و زندگی جاری به روایت حسام ایپکچی برای دسترسی به متن اپیزودها و یا درج نظرات و پیشنهادها می‌توانید به وب سایت انسانک مراجعه کنید: https://ensanak.com

53 اپیزود

53 اپیزود

چهل و هفتم: زوال‌زار
چهل و هفتم: زوال‌زار
00:34:30
23 مرداد 1402
53
چهل و شش: آیین درخت گردو
چهل و شش: آیین درخت گردو
00:39:04
12 خرداد 1402
52
نوروز هزار و چهارصد و دو
نوروز هزار و چهارصد و دو
00:08:00
01 فروردین 1402
51
چهل و پنجم: کسره
چهل و پنجم: کسره
00:43:51
20 اسفند 1401
50
چهل و چهار: طاغوت سوم
چهل و چهار: طاغوت سوم
00:46:24
23 آذر 1401
49
چهل و سوم: درمیانگی
چهل و سوم: درمیانگی
00:48:08
14 آبان 1401
48
اپیزود چهل‌ودوم - راه مربی است
اپیزود چهل‌ودوم - راه مربی است
00:21:56
01 مهر 1401
47
چ�هل و یکم: آداب حق‌طلبی
چهل و یکم: آداب حق‌طلبی
00:55:51
25 خرداد 1401
46
چهلم: مُشکله معاش
چهلم: مُشکله معاش
00:41:18
28 اردیبهشت 1401
45
سی و نهم: آ
سی و نهم: آ
00:44:30
18 اردیبهشت 1401
44
سی و هشتم: حال خوب
سی و هشتم: حال خوب
00:25:51
28 اسفند 1400
43
سی و هفتم: تونالیته شعور
سی و هفتم: تونالیته شعور
00:36:00
24 دی 1400
42