0
ترجمان علوم انسانی

ترجمان علوم انسانی

ترجمان علوم انسانی
فارسی
هدفِ ترجمان برقرارکردن ارتباط فکری میان زبان فارسی و دیگر زبان‌های زنده دنیا است. فعالیت‌های ترجمان نیز در دو بخش «انتشارات ترجمان علوم انسانی» و «سایت ترجمان» تعریف می‌شود.

230 اپیزود

230 اپیزود

غرق شدن در کتاب‌ها چه بر سر مغزتان می‌آورد؟
غرق شدن در کتاب‌ها چه بر سر مغزتان می‌آورد؟
00:34:20
27 اسفند 1397
230
یوول نوآ هراری از زندگی انسان‌ها در سال 2050 می‌گوید
یوول نوآ هراری از زندگی انسان‌ها در سال 2050 می‌گوید
00:33:08
27 اسفند 1397
229
از کابل تا سیسیل: روایت خالد حسینی از مهاجران سرگردان
از کابل تا سیسیل: روایت خالد حسینی از مهاجران سرگردان
00:22:46
27 اسفند 1397
228
ازدست‌دادن کسی که عاشقش هستید واقعاً می‌تواند کشنده باشد
ازدست‌دادن کسی که عاشقش هستید واقعاً می‌تواند کشنده باشد
00:24:34
27 اسفند 1397
227
چرا پیداکردن دوستان صمیمی بعد از 30سالگی دشوار است؟
چرا پیداکردن دوستان صمیمی بعد از 30سالگی دشوار است؟
00:20:47
27 اسفند 1397
226
زندگی که به نیمه می‌رسد، پوچی زنگ خانه را می‌زند
زندگی که به نیمه می‌رسد، پوچی زنگ خانه را می‌زند
00:19:38
27 اسفند 1397
225
من نگهبان یک اتاق خالی هستم: داستان شغل‌های بی‌معنی
من نگهبان یک اتاق خالی هستم: داستان شغل‌های بی‌معنی
00:23:30
26 اسفند 1397
224
استیو جابز، پدری که زندگی دخترش را جهنم کرد
استیو جابز، پدری که زندگی دخترش را جهنم کرد
00:19:05
26 اسفند 1397
223
هاروکی موراکامی: برای رسیدن به روشنایی، باید از تاریکی گذر کنید
هاروکی موراکامی: برای رسیدن به روشنایی، باید از تاریکی گذر کنید
00:20:33
26 اسفند 1397
222
رنج روزهای تعطیل برای آدم‌های غمگین
رنج روزهای تعطیل برای آدم‌های غمگین
00:09:10
26 اسفند 1397
221
درمان دردهای زندگی به‌سبک فریدریش نیچه
درمان دردهای زندگی به‌سبک فریدریش نیچه
00:20:50
26 اسفند 1397
220
آیا بالاخره روزی همه‌چیز درست می‌شود؟ نه. با این واقعیت کنار بیایید!
آیا بالاخره روزی همه‌چیز درست می‌شود؟ نه. با این واقعیت کنار بیایید!
00:16:32
26 اسفند 1397
219