دسته‌ بندی

درباره رفيع جنيد

رفيع جنيد متولد 23 اردیبهشت 1354 خورشيدی در شهر هرات است . جنید نمونه های شعری موفقی را در قالب های غزل قصيده و شعر سپيد ارايه کرده است .