دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
روایت پژوهی

روایت پژوهی
راهنمای عمل، ویژه‌ی استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی

نسخه الکترونیک روایت پژوهی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره روایت پژوهی

تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، آرمان هر نظام آموزشی است. یک نظام آموزشی کارآمد، با پرورش نیروی انسانی اثربخش موجب ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شود. برای پرورش افراد اثربخش نیز، نظام آموزشی و پرورشی خودکارآمدی لازم است که بتواند با به کارگیری درست اجزا و عناصر برنامه‌ی درسی؛ اعم از مواد درسی، دانش‌آموز، وسایل آموزشی، فضا و...، اهداف مورد نظر در آن را محقق کند. در این میان نظام تربیت معلم، نقش محوری را در تربیت دانشجو معلمان جهت آماده‌سازی آنان برای این رسالت خطیر بر عهده دارد. یکی از چالش‌هایی که مؤسسات و دانشگاه‌ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ می‌تواند ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ / آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ‌ای، داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺠﺮﺑﻪ را به‌دﺳﺖ آورﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪ‌ورﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. از آن‌جا ﮐﻪ، رواﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺄﻣﻼت داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻼس درس اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﻟﺬا آﻣﻮزش «ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز توسعه‌ی حرفه‌ی معلمی، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮمعلمان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ی ‌رواﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ‌دﯾﮕﺮان در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ادامه...

مشخصات روایت پژوهی

  • ناشر نشر نوشته
  • قیمت نسخه چاپی قیمت نسخه چاپی ۱۸,۰۰۰ تومان
  • تاریخ نشر ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.5 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۲۸ صفحه
  • شابک

بخشی از روایت پژوهی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

در حال بارگذاری...

نظرات کاربران درباره روایت پژوهی

این کتاب برای فراگیری نگارش یادداشت های مربوط به کارورزی دانشجو معلمان مناسب است.
در ۱ سال پیش توسط 902...836 ( | )
کتابی است لذت خواندن را به تو میدهد
در ۸ ماه پیش توسط sol...145 ( | )