دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو

کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی، ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ اول، ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ، اﺟﺰا ی آن، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺖ ﻟﻮﮔﻮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺖ ﻟﻮﮔﻮ و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﻮرات ﺳﺎده، درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و وی را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻓﻀﺎی آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار، ﮐﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو

نظرات کاربران درباره کتاب مدل‌سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم‌افزار نت‌لوگو

عالیه جای خالی این کتاب احساس می شد
در ۲ سال پیش توسط abo...ni6 ( | )