هنر خوب زندگی کردن
Loading

چند لحظه ...
کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه

کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۵۰٪ تخفیف یعنی ۲۵,۰۰۰ تومان ارزان‌تر بخرید!

درباره کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه

ﻧﺮم اﻓﺰاراﻓﺘﺮاﻓﮑﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺼﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ، اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺘﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺮوﻣﺎﮐﯽ، اﺻﻼح ﺣﺮﮐﺖ، اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﻪ برای وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺻﻮﺗﯽ و واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ دوﺑﻌﺪی و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب وﺳﯿﻌﯽ در ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺪﯾﺪآورده. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ادوﺑﯽ ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ و ادوﺑﯽ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ و ادوﺑﯽ آدﯾﺸﻦ دارد.

ادامه...

مشخصات کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه

نظرات کاربران درباره کتاب آموزش After Effect از طریق پروژه

بسیار کتاب بیخود و بی کاربرد به نظرم حتی ارزش دانلود رایگان هم ندارد. متاسفانه چیزی از آن یاد نگرفتم. ولی با یک جستجوی ساده مطالب کاربردی و رایگان یافتم و شروع به یادگیری کردم.
در ۴ ماه پیش توسط میکاییل ناصری ( | )