فیدیبو نماینده قانونی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مبانی تحلیل عدم قطعیت و طراحی بهینه‌ی شبکه‌ی آبرسانی

کتاب مبانی تحلیل عدم قطعیت و طراحی بهینه‌ی شبکه‌ی آبرسانی

نسخه الکترونیک کتاب مبانی تحلیل عدم قطعیت و طراحی بهینه‌ی شبکه‌ی آبرسانی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مبانی تحلیل عدم قطعیت و طراحی بهینه‌ی شبکه‌ی آبرسانی

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ روش ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مبانی تحلیل عدم قطعیت و طراحی بهینه‌ی شبکه‌ی آبرسانی