فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب علوم

کتاب علوم
نسخه PDF، آدم برفی - ششم دبستان

نسخه الکترونیک کتاب علوم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب علوم

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎب درسی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﻴﻊ‌تر و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ آن‌ﻫﺎ می‌ﭘﺮدازد، ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻴﺶ‌تر ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ کاملﺗﺮی از ﻛﺘﺎب می‌آﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎتی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺘﺎب از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، آزمون‌های ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪای به همراه ﭘﺎﺳﺦ نامه‌، میزان توجه دانش‌آﻣﻮزان را میﺳﻨﺠﺪ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 12.25 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۴ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب علوم