فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب من می‌توانم ۱  – کتاب کار پیش‌دبستانی

کتاب من می‌توانم ۱ – کتاب کار پیش‌دبستانی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب من می‌توانم ۱ – کتاب کار پیش‌دبستانی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب من می‌توانم ۱ – کتاب کار پیش‌دبستانی

یکی از ﻣﻬﻢ‌‎ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ‌های ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن آﻣﻮزی ﻛﻪ در زبان‌های ﻣﺨﺘﻠـﻒ در دﻧﻴـﺎ ﻣـﻮرد توجه می‌باشد مهارت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻳﺎ دست‌ورزی است. ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺰ ﻗﺒـﻞ از ورود ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﻤﺎن ﺑﻪ مراکز آموزشی می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد توجه ویژه قرار ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا در اﻳﻦ کتاب سعی ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن تجربه‌ای کافی در زمینه ﻣﻬﺎرت دﺳـﺖ ورزی ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ.هدف کلی اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ایجاد هماهنگی ﺑﻴﺶ‌تر بین ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳﺪاری و ادراکی و در ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼت دﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺰﻳﺰ می ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 6.67 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۳ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب من می‌توانم ۱ – کتاب کار پیش‌دبستانی