فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تئوری الاستیسسیته و مدلسازی رفتار مواد (نسخه PDF)

کتاب تئوری الاستیسسیته و مدلسازی رفتار مواد (نسخه PDF)
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب تئوری الاستیسسیته و مدلسازی رفتار مواد (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب تئوری الاستیسسیته و مدلسازی رفتار مواد (نسخه PDF)

ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﮏ ﺟﺴـﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺣﺠمی ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻪ ﻣﻌﺎﺩله ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺆﻟفه ﺗﺎﻧﺴﻮﺭ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧطی ﺍﻳـﻦ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎ ﻧمیﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮﺧطی ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍ ﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﻨﺎمیکی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰین ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﺩﻭﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎ میﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳن اولین ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ یا ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ است. ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﻳﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎتیکی میﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﻧﺶ‌های ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻴﻴﺮﻣﮑﺎﻥﻫﺎی ﺁﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮﺩ. ﺷﺶ ﻣﻌﺎﺩله ﺳﻴﻨﻤﺎتیکی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺆﻟﻔـه ﺗﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻣﺆﻟفه ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ میﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺮﻧﺶ - ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﮑﺎﻥ میﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ میﺩﻫﻨﺪ.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 8.81 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۵۰۰۰ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب تئوری الاستیسسیته و مدلسازی رفتار مواد (نسخه PDF)