دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱  مسئله حل شده (نسخه PDF) فیدی‌پلاس

کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)
نسخه PDF، شامل ۵۷۱ مسئله حل شده

نسخه الکترونیک کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ، و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎبدرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞﺷﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌ﺪﻫﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

نظرات کاربران درباره کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

مفید
در ۳ ماه پیش توسط 916...610 ( | )
کتاب مفیدی بود.
در ۶ ماه پیش توسط محمد عرفان حسنی ( | )
تمرینات خوبی داره
در ۲ سال پیش توسط ali...000 ( | )
کتاب بسیار خوبیه
در ۲ سال پیش توسط مجید عیوض‌خانی ( | )