0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افراز Clementine

معرفی، خرید و دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افراز Clementine

درباره داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افراز Clementine
ﻧﺮم اﻓﺰار clementine ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﻠﻢ داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم clementine ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰار دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰاریclementine ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﺣﻮزه داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
7.۴۲ مگابایت
تعداد صفحات
367 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۱۲:۱۴:۰۰
نویسندهسمیه علیزاده
نویسنده دوم سمیرا ملک محمدی
ناشردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
قیمت ارزی
4 دلار
قیمت چاپی
30,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۷.۴۲ مگابایت
۳۶۷ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
1
از 5
براساس رأی 1 مخاطب
5
ستاره
0 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
100 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
1

با سلام خدا قوت به فیدیبویا اصلن راضی نبودم از این کتاب مثال عملی که اجرا کنه و تفسیر کرده باشه نداشت در حد دانش ابتدایی صرفا توضیحاتی داده شده و... البته نظر شخصیه منه

1
(1)
18,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افراز Clementine
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افراز Clementine
سمیه علیزاده
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1
(1)
18,000
تومان