0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری

معرفی، خرید و دانلود کتاب تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری

درباره تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ۹ ﻓﺼﻞ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﮐﺸﻦ، ﻓﯿﺒﺮاﭘﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄـﺎف، دﺳـﺘﮕﺎه اﻧﻔﻮزﯾـﻮن، دﺳﺘﮕﺎه دﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺗﻮر، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫـﺎی ASA ﺑـﺮای ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﺳﺖ. از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﺮور آن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
7.۴۷ مگابایت
تعداد صفحات
154 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۵:۰۸:۰۰
نویسندهوحید صیدخانی
نویسنده دوم حمید یزدانی نژاد
نویسنده سومسارا آدرویشی
ناشرجامعه‌نگر
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۱۶
قیمت ارزی
8 دلار
قیمت چاپی
119,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۷.۴۷ مگابایت
۱۵۴ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
80,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری
تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان هوشبری
وحید صیدخانی
جامعه‌نگر
0
(بدون نظر)
80,000
تومان

از همین نویسنده مطالعه کنید

مشاهده بیشتر