0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 149
٪10

معرفی، خرید و دانلود مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 149

درباره ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 149
به داســـتان های طنـــز یا لطیفه ای که تصاویری به صورت افقــــــــــی در کنـــــــــــار هـــــــــم داشــــــــــته باشـــد، کمیک اســـتریپ می گوینـــد. دانش آمـــــــــــــوزان کـــه بـــه روش هـــای مختلـــف یـــاد می گیرنـــد، از ایـــن وســـیله نیـــز می توانند بـــرای عمیق ترکـــردن یادگیـــری خود اســـتفاده کننـــد. فراهـــم آوردن یـــک کمیک اســـتریپ با داســـتان خـــاص، می توانـــد بـــه آنهـــا کمک کنـــد تا خـــود را بـــا یک رســـانه تصویـــری بیـــان کنند. به دانش آموزان، مجموعه ای از تصاویر نوشـــته دار بدهید و آنها را به چالش بکشـــید تا داستانی ســـریع ارائه کنند. یا تصاویری بدون نوشـــته بدهیـــد و بگویید بـــرای هرکدام مطالبی به طنز بنویســـند. آنگاه برای کل تصاویر، داســـتانی ارائه دهند. می توان نوشته هایی داد و از بچه هـــا خواســـت تـــا ابتدا تصاویـــری برای هر نوشـــته تهیه کنند و بعـــد آن را داســـتان وار در ادامۀ هم بیاورند.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
2.۸۶ مگابایت
تعداد صفحات
66 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۲:۱۲:۰۰
نویسنده گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
ناشرانشا و نویسندگی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
قیمت ارزی
2.۵ دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۲.۸۶ مگابایت
۶۶ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 2 مخاطب
5
ستاره
100 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
5
(2)
9,000
٪10
8,100
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
انشا و نویسندگی
شامل 57 عنوان مجله
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 149
٪10
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 149
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
انشا و نویسندگی
5
(2)
9,000
٪10
8,100
تومان

از همین نویسنده مطالعه کنید

مشاهده بیشتر
ماهنامه انشا و نویسندگی شماره 138
ماهنامه انشا و نویسندگی شماره 138
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
5
(1)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 148
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 148
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
5
(1)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 158
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 158
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
5
(1)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 152
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 152
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
3
(1)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 151
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 151
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
3
(1)
ماهنامه انشا و نویسندگی شماره 141
ماهنامه انشا و نویسندگی شماره 141
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
5
(1)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 156
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 156
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
4
(2)
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 154
ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره 154
گروه نویسندگان انشا و نویسندگی
4
(2)