دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۵۰٪ تخفیف» بخرید!
مجله  ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷

مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷
نسخه PDF

نسخه الکترونیک مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷

نوشـــتن، نوعـــی کار فکـــری اســـت و کار فکری مســـتلزم آمادگـــی برای پشـــتکار به خـــر جدادن در مواجهـــه بـــا مســـائل پیچیـــده اســـت. امـــا ً یعنی چه؟ شـــاید از آن مهمتر این اســـت که بدانید کار فکری اساســـا و چـــه ارتباطی با نوشـــتن دارد؟ - از قضا چیزی کـــه خیلی ها نمی دانند، همین اســـت. در مقام تمثیل، نوشـــتن یک پاراگراف، شبیه ساختن خانـــه اســـت. اول از همـــه، زیربنایـــی لازم اســـت کـــه چیزهـــای دیگـــر بایـــد روی آن ســـاخته شـــود. دیگـــر اینکـــه، خانه تـــان باید دســـت کم یـــک ورودی داشـــته باشـــد و ایـــن ورودی هـــم بایـــد بـــرای هرکس که ٔ اول باید با زیربنا تناســـب میخواهد وارد شـــود، معلوم باشـــد. طبقه ٔ اول و پله هایی در خانه ٔ دوم با طبقه داشـــته باشـــد، همینطور طبقه تعبیـــه شـــود کـــه این دو طبقـــه را بـــه هم وصل کنـــد. ســـاختن خانه، هـــم مســـتلزم کار طراحی اســـت و هم کار ساخت وســـاز؛ هـــر دو مهم اســـت. از هیچکـــس هم نمیتـــوان توقع داشـــت خود به خـــود طراحی ٔ نوشـــتن، گاهی رفتار ما طوری و ســـاختن خانه را بلد باشـــد. اما درباره ٔ طرح ریزی و نوشـــتن یـــک پاراگـــراف یا اســـت که انـــگار دانـــش نحـــوه ً آن را بلد باشـــند. متـــن، چیزی اســـت که همـــه باید بداهتـــا آن را بلد باشند.

ادامه...

مشخصات مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷

نظرات کاربران درباره مجله ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، اطلاع رسانی و تحلیلی انشا و نویسندگی شماره ۱۴۷