0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
27 چهره ی مردان

معرفی، خرید و دانلود کتاب 27 چهره ی مردان

درباره 27 چهره ی مردان
اگرچه بخش قابل توجهی از ویژگی‌های جنسیتی و شخصیتی زن و مرد حاصل نقش‌آفرینی کیفیات بیولوژیکی و سرشتی است با این همه این واقعت بدین معنی نیست که عوامل و شرایط تربیتی و محیطی نقشی در شکل‌دهی و شخصیت و هویت فرد ندارد. نتایج حاصله از پژوهش‌های دامنه‌دار در این رابطه حاکی از این است که شخصیت مرد تنها تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی نبوده و کیفیات فرهنگی و محیطی نقش تعیین کننده‌ای را در این رابطه ایفا می‌کند. نمونه بارز این ادعا این است که در جوامع گوناگون زن و مرد به طور متفاوتی اجتماعی شده و جامعه‌پذیر می شوند برای مثال جامعه‌پذیری متفاوت زن و مرد سبب می‌شود که ویژگی‌های جنسیتی زن و مرد بیش از پیش تشدید شود به زبان ساده‌تر، این جامعه‌پذیر‌سازی متفاوت زن و مرد است که سبب تشدید تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد می‌شود. بله این اجتماعی شدن متفاوت زن و مرد است که زن را تبدیل به موجودی خودگذر، خودشکن، عاطفی و احساسات‌نما می‌کند و این در حالی است که همین تربیت و اجتماعی کردن هدف‌مندانه و مغرضانه سبب می‌شود که مرد تبدیل به موجودی احساسات‌گریز، گوشه‌گیر، خودبرتر پندار و پرتوقع شود به زبان ساده‌تر، بخش قابل توجهی از ویژگی‌های جنسیتی زن و مرد کاذب و اجتماع بنیاد است و این واقعیت ثابت می‌کند که تا چه اندازه شخصیت و هویت فرد تابع نقش‌آفرینی عوامل محیطی و فرهنگی است. کتاب حاضر موسوم به «هزار چهره مردان» مردان بوده و وجه تسمیه این عنوان نیز این است که در این کتاب ۲۷ تیپ شخصیتی متفاوت مردان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و از آنجا که شخصیت فرد سیال، پویا و تحول‌پذیر است و چون پویایی، بالندگی و خودشکوفایی حاصل خودشناسی است و چون انسان موجودی اجتماعی و ارتباطی است. بدین علت عقل سلیم حکم می‌کند که نه تنها مرد با خواندن کتاب حاضر به درک و شناخت بهتری از شخصیتش برسد بلکه تا سرحد امکان نیز با رفع کاستی‌های رفتاریش، بدین وسیله به ارتباط کارآمدی با طرف‌های ارتباطیش از جمله زنان برسد. خوب می‌دانیم که امروزه در جوامع غربی و پیشرفته از هر دو ازدواج یک مورد با شکست و ناکامی مواجه می‌شود و این در حالی است که امتیازات مترتب بر یک زناشویی پویا و پایدار محسوساً بیشتر از تجرد است. از طرف دیگر نتایج حاصله از مطالعات دامنه‌دار حاکی از این است که از میان عوامل مختلف استرس‌آفرین زندگی از جمله تجربه داغدیدگی، شکست رابطه زناشویی بیشترین میزان استرس و انده را به فرد تحمیل می‌کند. علت اصلی این مسئله این است که فرد بخش قابل توجهی از عزت نفس و آرامش روانی خود را از کنار یک ازدواج ایده‌آل کسب می‌کند. لذا براساس این واقعیت مسلم است که مخاطبین اصلی کتاب هزار چهره مردان را زنان تشکیل می‌دهند. چون انتخاب آگاهانه مرد سبب می‌شود که زن به میزان قابل توجهی از تزلزل و تلاطم ازدواجش جلوگیری کرده و بدین وسیله از عواقب زندگی‌سوز یک زناشویی نارسا در امان باشد. بله، مطالب کتاب حاضر نه تنها برای مرد مفید است بلکه فایده عمده‌اش متوجه زن است. چون تیپ‌شناسی مرد سبب می‌شود که زن، مرد زندگیش را آگاهانه و هوشمندانه انتخاب کند. همانطور که گفته شد مخاطب اصلی مطالب مندرجه در این کتاب زنان هستند چون در این کتاب کیفیات عاطفی، ارتباطی، حرفه‌ای و زناشویی محور تیپ‌های شخصیتی گوناگون مردان از نظر خواننده می‌گذرد. اما سئوال این است که خواندن این کتاب چه فایده‌ای برای مرد دارد؟ واقعیت این است که اگرچه عوامل و کیفیات سرشتی و بیولوژیکی و هورمونی در شکل‌گیری شخصیت مرد نقش‌آفرین است با این همه نقش عوامل بیولوژیکی در قیاس با نقش‌آفرینی کیفیات محیطی و فرهنگی و تربیتی بسیار ناچیز است چه در غیر این صورت ما تنها حداکثر با دو نوع شخصیت مرد مواجه بودیم و این در حالی است که در این کتاب تا این مقطع زمانی ۲۷ نوع متفاوت شخصیت مرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و شواهد موجود حکایت از این دارد که در آینده باز هم بر تعد اد این شخصیت‌های شناخته شده افزوده خواهد شد. چون مردان پیوسته از الگوهای رفتاری نوظهور و خلق‌الساعه الگوبرداری می‌کنند. اما درس اخلاقی حاصله از این واقعیت از برای مردان چیست؟ این واقعیت نشان می‌دهد که مردان از شخصیتی سیال، پویا و خمیرسان برخوردار بوده و به واسطه این ویژگی می‌توانند در صورت اراده کردن از طریق خودشناسی و مطالعه کتاب حاضر، نارسایی‌ها و کاستی‌های شخصیتی خود را برطرف کرده و پیامد آن از مواهب زندگی هرچه بیشتر برخوردار شوند. به زبان ساده‌تر، از آنجا که شخصیت مرد امری اکتسابی و آموختاری است بدین علت مرد می‌تواند از خود «آموخته‌زدایی» کرده و پیامد آن شخصیت کارآمدتری را برای خود دست و پا کند. بله، از آنجا که شخصیت مرد عمدتاً اکتسابی است بدین علت مرد می‌تواند در صورت اراده کردن و همت به خرج دادن شخصیت نارسای خود را عوض کند اما نکته مهمی که همواره باید آویزه گوش سعادت‌طلبان و کامیابی جویان باشد این است که نیل به این هدف به سادگی میسر نبوده و تغییر ماهیت و جوهر مستلزم این است که مرد در این راستا از خود همت و حمیّت نشان دهد چون شواهد موجود حکایت از این دارد که فرد در درازمدت نسبت به عادات و رفتارهایی خاص شرطی شده و از آنجا که آدمی به طور ذاتی از وادی‌های نو و بکر می‌ترسد بدین علت فرد در بسیاری از موارد در قالب و چهارچون شخصیت اولیه‌اش محبوس می‌شود ام ا این بدین معنی نیست که فرد هدفمند و مصمم و خودابرازگر نمی‌تواند شخصیت اولیه‌اش را دگرگون کند. برای مثال بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که وقایع مهم زندگی می‌تواند محرک خوبی برای دگرگونی جویی در این رابطه باشد از جمله این واقعی مهم مثالی می‌توان به تولد یک بچه، از دست دادن شغل، دلباختن و از دست دادن یک عزیز و و غیره اشاره کرد. همینطور، مقطع سنی فرد نیز نقش تعیین کننده‌ای را در چرخش شخصیتی مرد ایفا می‌کند. برای مثال برخی از مردان خودشیفته در بزرگسالی تبدیل به مردان جاه‌طلب و متنفذ شده و برخی از مردان شرکتی و سازمانی در مقطع سنی میانسالگی تبدیل به مردان پسربچه‌گون می‌شوند. همینطور مرد می‌تواند همزمان آمیزه‌ای از چند تیپ و نوع باشد. نکته دیگر قابل توجه در این رابطه این است که برخی از تیپ‌ها تابع مد و پدیده‌های نوظهور است به زبان ساده‌تر، این مد و تب نوظهور و فراگیر است که تیپ شخصیتی خاصی را برای فرد رقم می زند. در این رابطه می‌توان از یک تیپ کامپیوتر زده (اینترنت باز) مثال آورد و از آنجا که روش و منش یک مرد مسن ماناتر و یکنواخت‌تر از یک مرد جوان است بدین علت پدیده‌های نوظهوری چون تب اینرتنت معمولاً از میان جوانان قربانی می‌گیرد همینطور نکته دیگر قابل توجه این است که از آنجا که مرد عمده خودپذیری و خودباوریش را از کنار روش و منش مردانه کسب می‌کند بدین علت شخصیت مرد در همه طول حیاتش در حال شکل‌گیری بوده و نقطه پایانی برای خواننده روشن شود توجه خواننده را به تیپ‌های فراگیری چون مرد یونیفرم پوش، مرد باشگاهی و مرد بدوی و نئاندرتال جلب می‌کنیم. باری، از آنجا که مخاطب اصلی کتاب حاضر زنان هستند تسلط به هنر مردشناسی سبب می‌شود که زن هرچه بیشتر اسباب و لوازم پویایی و شادابی و خودشکوفاییش را فراهم آورد چون زن بخش قابل توجهی از لوازم خودپذیرش را از کتاب رابطه‌اش با جنس مخالف تأمین می‌کند و از آنجا که ترجیجات و ایده‌آل‌های زنان متفاوت است تیپ‌شناسی مرد سبب می‌شود که زن هرچه بیشتر به ایده‌آلی نزدیکتر شده و از طریق تسخیر و تصرف ایده‌الش بدین وسیله آرامش خاطر پایداری را تجربه ند. چون آسودگی خاطر فرد حاصل بازتاب و انعکاس ترجیجات و ایده‌آل‌های شخصی است و چون امروزه زنان به علت تحولات شگرفت فرهنگی، علمی و تکنولوژیکی و غیره از تنوع و کثرت شخصیتی بسان مردان برخوردارند، مردشناسی سبب می‌شود که زن آگاهانه مرد ایده‌الش را برگزیند و چون تیپ شخصیتی مرد قرابت آشکاری با زبانزد «مشت، نمونه خروار است» دارد بدین علت زن می‌تواند با مشاهده نمونه‌هایی بسادگی متوجه شخصیت ریشه‌دار مردش شود و بدین واسطه چشم و گوشم بسته در چنگال مرد نامناسب اسیر نشود و سرانجام نکات پایانی این مقدمه این است که آیا می‌توان شخصیت ریشه‌دار یک مرد را دگرگون کرد؟ همینطور ایا دستیابی به یک مرد کامل امکان‌پذیر است؟ در پاسخ به پرسش اول باید بگویم که تنها در صورتی زن می‌تواند شخصیت مرد زندگیش را دگرگون کند که اولاً عشق و محبت ریشه‌داری در این ارتباط مثالی نمود داشته باشد و در ثانی پیش از هر چیزی زن به درک درست‌تری از شخصیت و ایده‌آل‌هایش نایل شود. پاسخ پرسش دوم این است که نه تنها مردان امروزی در قیاس با مردان پنجاه سال پیش از شخصیتی صیقل خورده و یک دست برخوردار نیستند بلکه نشانه‌های تزلزل، سردرگمی و گسیختگی بیش از پیش در شخصیت مردان این دوره و زمانه به چشم می‌خورد. لذا بدین علت است که زنان سعادعت‌طلب و ازدواج‌گرا باید در این رابطه نسبی‌نگری را جایگزین مطلق نگری و ایده‌آل خواهی کنند. چون دسترسی به یک مرد کامل و اراسته در این دوره و زمانه توهمی بیش نیست با این همه هر مردی امتیازات و کاستی‌های خاص خودش را دارد و فرد باید از طریق سبک و سنگین کردن ویژگی‌های مرد، بدین وسیله مناسب‌ترین انتخاب را از آن خودش سازد تا بدین وسیله هرچه بیشتر بتواند اسباب سر زندگی و خودشکوفاییش را فراهم آورد.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
1.۴۰ مگابایت
تعداد صفحات
215 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۷:۱۰:۰۰
نویسندهاستفن وایتهد
مترجمبهزاد رحمتی
ناشرانتشارات نقش و نگار
زبان
فارسی
عنوان انگلیسی
The many faces of men : the definitive guide to the male species
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
75,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۱.۴۰ مگابایت
۲۱۵ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
4
از 5
براساس رأی 5 مخاطب
5
ستاره
40 ٪
4
ستاره
40 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
20 ٪
1
ستاره
0 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
4

پر از غلط تایپیه، وقت داشته باشین خوندنش خوبه اما انتظار خاصی ازش نداشته باشین چنانچه خود نویسنده هم اذعان داره که تقسیم بندی ها متنوع و متغییره و این به تنهایی راهگشا نمی تونه باشه.

4
(5)
35,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
27 چهره ی مردان
27 چهره ی مردان
استفن وایتهد
انتشارات نقش و نگار
4
(5)
35,000
تومان