0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)
13

ebrambegoo - ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)

راوی:

کانال:
ebrambegoo

درباره این اپیزود
مفاصل نسیانی دست انداختم به زانوم تکیه دادم و یا‌الله بلند شدم. گفتم من واسه چی بلند شدم؟! فکر کردک یادم نیومد. به ابرام گفتم ما واسه چی پاشدیم؟! گفت پیِ نوستالژی‌های آهن و آسمون‌خراش؟ گفتم چی؟! گفت داریوش دیگه! گفتم نه بابا! الان تو مودش نیستم. اما اگه می‌خوای پلی کنم؟! گفت واسه بوی گندم و ندای اذان و گنبد طلاش؟ گفتم الان که وقتش نیست!

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۵:۱۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)
ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)
فاصل نسیانی دست انداختم به زانوم تکیه دادم و یا‌الله بلند شدم. گفتم من واسه چی بلند شدم؟! فکر کردک یادم نیومد. به ابرام گفتم ما واسه چی پاشدیم؟! گفت پیِ نوستالژی‌های آهن و آسمون‌خراش؟ گفتم چی؟! گفت داریوش دیگه! گفتم نه بابا! الان تو مودش نیستم. اما .